Sparbanksstiftelsen

utdelning

Då har jag och Gunnar varit och hämtat kuvertet. 50 000 kr till ”Möjlighet till digital radiokommunikation”. Pengarna skall alltså användas för att bygga upp en digital repeater i Borås. Vilket system det blir är ännu inte bestämt, under Hemliga resan ska vi ta ett första snack om hur vi skall gå vidare. Bilden visar Kulturbidragstagarna, vid tillfället är det Torpa Slottsteater som får sitt bidrag.

Bilder och ljussättning sköttes med bravur av våra medlemmar Christian & Thomas.

Bidrag till digital repeater!

sparbanksstiftelsen
Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har beslutat att bevilja 50 000 kronor till Borås Radioamatörer för ”Möjlighet till digital radiokommunikation”

Bidraget kommer att delas ut vid en ceremoni i Ryahallen, Erikslundsplatsen 1, Borås, tisdagen den 26 maj kl. 18.00 – 21.00.

Låt oss nu göra detta bidrag till ett sätt att utveckla oss själva och för att locka fler in i vår hobby!

Avsiktliga störningar på Repeatern

storningUnder veckan har det igen förekommit en del avsiktliga störningar på våra repeatrar, både på 2m och 70 cm. Det har också varit en del fina konditioner där qso på andra repeatrar har slunkit in på vår, det är inte dessa störningar jag menar utan tydligt avsiktliga.

För att få stopp på detta måste vi hjälpas åt. Ni som har dubbla mottagare, ställ en av dem på repeaterns infrekvens. Har ni riktantenn, koppla den till denna mottagare, pejla, notera signalstyrka. Koppla gärna in inspelningsutrustning. Alla kan hjälpa till, även om det bara är tidpunkt och typ av störning.

Använd detta: [STÖRNINGSFORMULÄR] för att rapportera störning, skriv INTE som kommentar! Meningen med formuläret är att samla information, du behöver inte skriva vem du misstänker. Ingen kommer att hängas ut på nätet.

Repeatern igång igen

Uppdatering 2014-12-11.  Börje meddelade på gårdagens Glöggkväll att problemet nu var fixat, det var en kallödning på ett av benen till en ic-krets. Så nu är repeatern frisk igen. CTCSS verkar nu fungera till 100 %. Modulationen lite ”vassare”, vilket upplevs positivt samt hastighet på CW identifiering ökad till 100 takt.

Repeatern är nu igång igen men tyvärr uppstod komplikationer som gjorde att Börje fick sätta tillbaks den gamla utrustningen igen. Någon slags glappkontakt i en RJ45 anslutning gjorde att modulationen försvann periodvis. När den fanns verkade det i alla fall som det fungerade perfekt.

Börje har tagit hem berörda prylar för felsökning.

Repeatern tillfälligt QRT

sm6dhd_2013Börje, SM6DHD meddelar att vår repeater SK6LK/R – 145.775 Mhz är stängd för modifiering och kommer inte igång igen förrän någon gång i morgon (tisdag). Föreslås att använda 145.500 som anropsfrekvens tills att repeatern är i gång igen.