70cm Repeatern & Digitalprojektet – en liten uppdatering!

För viktig information om vår 70cm repeater: läs vidare längre ner! Sedan en tid tillbaka har som många säkert känner till vår 70cm repeater gått med begränsad uteffekt efter ett slutstegshaveri i slutet av förra året. Samtidigt pågår vårt “digitalprojekt” som på flera sätt berör den befintliga analoga 70cm repeatern, … Läs mer ···»

Bidrag till digital repeater!     1 kommentar

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har beslutat att bevilja 50 000 kronor till Borås Radioamatörer för “Möjlighet till digital radiokommunikation” Bidraget kommer att delas ut vid en ceremoni i Ryahallen, Erikslundsplatsen 1, Borås, tisdagen den 26 maj kl. 18.00 – 21.00. Låt oss nu göra detta bidrag till ett sätt att utveckla … Läs mer ···»

Repeatern igång igen

Uppdatering 2014-12-11.  Börje meddelade på gårdagens Glöggkväll att problemet nu var fixat, det var en kallödning på ett av benen till en ic-krets. Så nu är repeatern frisk igen. CTCSS verkar nu fungera till 100 %. Modulationen lite “vassare”, vilket upplevs positivt samt hastighet på CW identifiering ökad till 100 … Läs mer ···»

Repeatern tillfälligt QRT

Börje, SM6DHD meddelar att vår repeater SK6LK/R – 145.775 Mhz är stängd för modifiering och kommer inte igång igen förrän någon gång i morgon (tisdag). Föreslås att använda 145.500 som anropsfrekvens tills att repeatern är i gång igen.

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15