70cm Repeatern & Digitalprojektet – en liten uppdatering!

För viktig information om vår 70cm repeater: läs vidare längre ner!

Sedan en tid tillbaka har som många säkert känner till vår 70cm repeater gått med begränsad uteffekt efter ett slutstegshaveri i slutet av förra året.

Samtidigt pågår vårt ”digitalprojekt” som på flera sätt berör den befintliga analoga 70cm repeatern, bl.a. då de samsas i samma mast.

Sedan någon vecka tillbaka så finns nu vår nya D-Star repeater i ”testdrift” uppe på repeatersiten. Repeatern består av en Yaesu DR-1XE, ett ”dv-modem” och en Raspberry Pi. Denna repeater körs på den rundstrålande antennen vi har längst upp i den 42m höga masten. Eftersom vi ännu inte har internet uppe vid repeatern så länkas D-Star från en annan plats i Borås där vi har tillgång till uppkoppling och en enklare antennplats. Under våren hoppas vi att vi skall kunna driftsätta en ”wifi-länk” upp till repeatermasten så att vi kan få internet där uppe på ett bra, driftsäkert och billigt sätt.

När det gäller den analoga 70cm repeatern så har vi köpt ny hårdvara, även här en Yaesu DR-1XE som kommer att installeras inom kort. Denna kommer att köras som en analog repeater men med C4FM som extra val för INKOMMANDE trafik. Identifieringen kommer att vara SK6LK/R via CW.

Man kommer alltså att kunna köra analogt precis exakt som tidigare, men med ett litet undantag:

Repeatern kommer bara att kunna öppnas med subton/CTCSS.

OBS! Det kommer EJ att gå att öppna med 1750 som tidigare.
Sänd bara som vanligt men med CTCSS 114.8 så öppnar den!
(CTCSS-öppning är den av SSA rekommenderade metoden sedan en lång tid tillbaka)

I samband med att vi byter utrustningen så kommer vi även att kunna skruva upp uteffekten en hel del. Exakt var vi hamnar där beror på filter och mottagarkänslighet m.m.
När det gäller antenner så körs analog 70 för närvarande på EN av de två 4-stackar för 70cm som vi har i masten. Försök pågår för att avgöra hur mycket skillnad det blir i faktiskt räckvidd på att köra med en eller två 4-stackar. Resultatet hittills har varit att det verkar gå bättre(!) med EN 4-stack. Sannolikt är det riktningsberoende men det kommer vi att experimentera med framöver! Ev kan den andra 4-stacken komma att användas till våra experiment med DMR.

Detta blev inte ett så kort inlägg som jag hade tänkt! 😉
Det finns dock mycket mer att diskutera i ämnet!
Kom ut på ett öppet hus eller hör av Dig till undertecknad med frågor och/eller synpunkter!

73 de

SA6BPC Christian
samt övriga digitalgruppen:
SA6BXE Linus, SA6BWX Samuel m.fl.