70cm Repeatern & Digitalprojektet – en liten uppdatering!

För viktig information om vår 70cm repeater: läs vidare längre ner!

Sedan en tid tillbaka har som många säkert känner till vår 70cm repeater gått med begränsad uteffekt efter ett slutstegshaveri i slutet av förra året.

Samtidigt pågår vårt ”digitalprojekt” som på flera sätt berör den befintliga analoga 70cm repeatern, bl.a. då de samsas i samma mast.

Sedan någon vecka tillbaka så finns nu vår nya D-Star repeater i ”testdrift” uppe på repeatersiten. Repeatern består av en Yaesu DR-1XE, ett ”dv-modem” och en Raspberry Pi. Denna repeater körs på den rundstrålande antennen vi har längst upp i den 42m höga masten. Eftersom vi ännu inte har internet uppe vid repeatern så länkas D-Star från en annan plats i Borås där vi har tillgång till uppkoppling och en enklare antennplats. Under våren hoppas vi att vi skall kunna driftsätta en ”wifi-länk” upp till repeatermasten så att vi kan få internet där uppe på ett bra, driftsäkert och billigt sätt.

När det gäller den analoga 70cm repeatern så har vi köpt ny hårdvara, även här en Yaesu DR-1XE som kommer att installeras inom kort. Denna kommer att köras som en analog repeater men med C4FM som extra val för INKOMMANDE trafik. Identifieringen kommer att vara SK6LK/R via CW.

Man kommer alltså att kunna köra analogt precis exakt som tidigare, men med ett litet undantag:

Repeatern kommer bara att kunna öppnas med subton/CTCSS.

OBS! Det kommer EJ att gå att öppna med 1750 som tidigare.
Sänd bara som vanligt men med CTCSS 114.8 så öppnar den!
(CTCSS-öppning är den av SSA rekommenderade metoden sedan en lång tid tillbaka)

I samband med att vi byter utrustningen så kommer vi även att kunna skruva upp uteffekten en hel del. Exakt var vi hamnar där beror på filter och mottagarkänslighet m.m.
När det gäller antenner så körs analog 70 för närvarande på EN av de två 4-stackar för 70cm som vi har i masten. Försök pågår för att avgöra hur mycket skillnad det blir i faktiskt räckvidd på att köra med en eller två 4-stackar. Resultatet hittills har varit att det verkar gå bättre(!) med EN 4-stack. Sannolikt är det riktningsberoende men det kommer vi att experimentera med framöver! Ev kan den andra 4-stacken komma att användas till våra experiment med DMR.

Detta blev inte ett så kort inlägg som jag hade tänkt! 😉
Det finns dock mycket mer att diskutera i ämnet!
Kom ut på ett öppet hus eller hör av Dig till undertecknad med frågor och/eller synpunkter!

73 de

SA6BPC Christian
samt övriga digitalgruppen:
SA6BXE Linus, SA6BWX Samuel m.fl.

Digitalprojektet – Öppet hus

Då vart det fortsättning på projektet där alla sladdar och kontakter kopplades ihop, tanken var att det i kväll skulle konstateras att allt fungerade. Tyvärr så blev det lite utav en flopp då det visade sig att vår nya Yaesu DR-1XE inte sände, ingen bärvåg ut.

Kontakt med Manuel på Limmareds Radio togs redan i går kväll via 2m repeatern, han tipsade om att en dip-switch inuti troligen stod i fel läge. Detta är kontrollerat idag, tyvärr var det inte så utan repeatern måste nu lämnas in för kontroll, garantireparation eller utbyte.

Den sista bilden i serien ovan är lite ”off topic” men visst är CW digitalt? Länk till Javiers Instagraminspelning av 78 rpm CW på vevgrammofon. Fungerar bra även vid strömavbrott!

Digitalprojektet

Vid gårdagens Öppet hus så packade vi upp nyligen inköpt utrustning. 1 st Yaesu repeater DR-1XE samt 1 st Icom ID-5100E D-star radio.

Repeatern är till att börja med tänkt att köras i analog mode hopkopplad med utrustning för att köra den som D-star repeater. Den gamla 70 cm repeatern kommer att vara kvar på 434.800 tills vidare.

Sparbanksstiftelsen

utdelning

Då har jag och Gunnar varit och hämtat kuvertet. 50 000 kr till ”Möjlighet till digital radiokommunikation”. Pengarna skall alltså användas för att bygga upp en digital repeater i Borås. Vilket system det blir är ännu inte bestämt, under Hemliga resan ska vi ta ett första snack om hur vi skall gå vidare. Bilden visar Kulturbidragstagarna, vid tillfället är det Torpa Slottsteater som får sitt bidrag.

Bilder och ljussättning sköttes med bravur av våra medlemmar Christian & Thomas.

Bidrag till digital repeater!

sparbanksstiftelsen
Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har beslutat att bevilja 50 000 kronor till Borås Radioamatörer för ”Möjlighet till digital radiokommunikation”

Bidraget kommer att delas ut vid en ceremoni i Ryahallen, Erikslundsplatsen 1, Borås, tisdagen den 26 maj kl. 18.00 – 21.00.

Låt oss nu göra detta bidrag till ett sätt att utveckla oss själva och för att locka fler in i vår hobby!