Avsiktliga störningar på Repeatern

storningUnder veckan har det igen förekommit en del avsiktliga störningar på våra repeatrar, både på 2m och 70 cm. Det har också varit en del fina konditioner där qso på andra repeatrar har slunkit in på vår, det är inte dessa störningar jag menar utan tydligt avsiktliga.

För att få stopp på detta måste vi hjälpas åt. Ni som har dubbla mottagare, ställ en av dem på repeaterns infrekvens. Har ni riktantenn, koppla den till denna mottagare, pejla, notera signalstyrka. Koppla gärna in inspelningsutrustning. Alla kan hjälpa till, även om det bara är tidpunkt och typ av störning.

Använd detta: [STÖRNINGSFORMULÄR] för att rapportera störning, skriv INTE som kommentar! Meningen med formuläret är att samla information, du behöver inte skriva vem du misstänker. Ingen kommer att hängas ut på nätet.