DL6 Möte i Trollhättan

I går lördag så arrangerades höstens distriktsmöte. På plats var DL6 Valle SM6VYP med bisittare Reino SM6YED. Ett 30 tal medlemmar bevistade mötet bland dem fanns Gunnar, SM6CYX samt jag SM6EAT och Eva. SK6DW:s egen Tomte SM6HNS piggade upp stämningen. Tomten åkte sedan vidare till Limmared för att träffa barnen på Glasets hus. Fler bilder från Tomten i Limmared på: www.ohwall.se.

Under mötet diskuterades hur vi i fortsättningen ska förbättra informationen till SSA:s medlemmar. Nytt denna gång var att det fördes mötesanteckningar där alla kunde läsa samtidigt. Detta gör att det går fortare att få ut informationen på ssa.se. Samt mindre risk att protokoll kommer bort.

Rapport från DL6 mötet

Folkets hus, Limmared
Folkets hus, Limmared

Vårens SM6 möte avklarat!

Uppskattningsvis ett 70 tal besökare kom till Folkets hus i Limmared denna soliga vårdag. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar så fanns en del att titta på under dagen. Borås radioamatörer sålde en del överbliven utrustning från klubbstugan, Javier, SA6NRZ visade CNC styrd fräsmaskin som tillverkade kretskort i miniformat. SA6APY samt SM6VKC hade ca 10 m bord vardera och visade upp sina produkter. Limmareds Radio hade öppet hus i sina lokaler. Ett välbesökt BOF, Diskussionsmöte verkar också ha varit uppskattat.

Fortsätt läsa Rapport från DL6 mötet

Rapport från D6 möte

2015-02-21 10-bI lördags var det distriktsmöte i Hasslösa, arrangerat av Lidköpingsklubben, SK6LR. Jag och Eva var där. På programmet stod, förutom sedvanligt möte en bejublad föreläsning av SM7CBS, Tore om stegmatade antenner. Tore propagerade om “Back to basic”, stegmatning, en teknik som användes före koaxialkabelns tillkomst. Vad sägs om att bygga en enkel dipolantenn för alla kortvågsband med en verkningsgrad på 95% utan att den behöver justeras?
Fortsätt läsa Rapport från D6 möte