Distrikt 6 mötet i Järpås

Här några bilder från distriktsmötet i Järpås, arrangerat av Lidköpings Radioamatörer – SK6LR. Väl arrangerat samt en mycket intressant föredrag av Tillman, SM0JZT.

Bilder tagna av Eva, SM6-8442

Rapport från Distrikt 6 möte

Resan upp till Lysekil på morgonen var bitvis både regnig och dimmig men väl på plats möttes vi av ett underbart väder. Ca 65 personer bevistade mötet under dagen och SK6IF hade som vanligt arrangerat ett trevligt program.

Bernt, SA6RTJ, SSA Sektion Nödtrafik, tillika Förbunds och Räddningschef för Mitt Bohuslän gjorde en bejublad föreläsning om radiosamband i samband med katastrofer i samhället där givetvis sommaren bränder avhandlades. Han visade också upp en till svenska förhållanden omarbetat & översatt version av IARU:s Nödsambandsguide. Denna guide kan nedladdas på Sektion Nödtrafiks SSA-sida under rubriken Dokument. Kanske kan vi alla hjälpa till att motivera vår existens genom att vara behjälpliga i de situationer där samhällets resurser inte räcker till.

Under själva distriktsmöte avhandlades de vanliga punkterna, presentation av SSA funktionärer samt rapport från närvarande klubbar. Nytt blev också att Reino utsett ytterligare en vice DL för distriktet, nämligen Bosse, SM6YRB från Lidköping. På detta vis täcks distriktet ganska väl. Det diskuterades också nya 200 w gränsen samt något som kanske många missat, att vi numera får köra på 5 Mhz utan att ansöka om tillstånd. Innan du direkt sätter igång med att köra på detta band, läs först den nya bandplanen som du hittar här: http://www.ssa.se/hf2/bandplaner/ Tänk på att utstrålad effekt får vara max 15 w IERP.

Det påmindes också om att nästa distriktsmöte kommer att hållas i Borås. Då blir det alltså vår klubb som skall ordna det hela. Någon gång i mitten/slutet av mars nästa vår bör vi sikta på. Vi bör nog börja leta lokal snarast och tänk på att det behövs funktionärer!

DL6 Möte i Grimeton

SK6JX, Falkenbergs Sändareamatörer arrangerade vårens DL 6 möte. Platsen var Grimtunets IFs lokal vid Grimeton Radiostation. På programmet stod Info från SSA, Info från klubbar, info från DL6 samt val av DL får två år framåt.

Till distriktsledare för sjätte distriktet valdes enhälligt Reino, SM6YED.

För övrigt fanns det kaffe, fika samt korv & bröd. Grimetons amatörradio station visades av lokala hams samt Limmared Radio & Data visade upp och sålde av sina prylar.

Tack för ett välarrangerat möte!