SSA Årsmöte 2023

Jag och Eva har tillbringat helgen i Stockholm, deltagit i ett antal trevliga föreläsningar, årsmöte samt bankett på lördagskvällen. Trots ett snabbt arrangerat årsmöte så var det väldigt väl arrangerat.

Allt arrangerades i KTH:s lokaler på Electrum i Kista. Ett flertal Powerpoint från föreläsningarna har laddats upp på SSA.SE av vår ordförande Jens SM0HEV och kan ses av inloggad medlem. Där finns även filminspelningar från samtliga föreläsningar!
Under kvällen bankett så blev Ingemar, SM5AJV utsedd till Hedersmedlem för sitt mångåriga arbete inom contest. Eldsjälsdiplom utdelades till Peter, SM5GXQ för sitt arbete med att koppla ihop repeatrarna på Öland men också för att han varit behjälplig över hela Sverige med Svxlink. Han har också hjälpt till med vår repeater. Avtackade blev också fd DL5, Morgan SM5BVV samt fd DL0, Ann SM0ZEU. SM5BVV var också ordförande under mötet.

Fler bilder samt Video och presentationsmaterial från föreläsningarna finns på www.ssa.se

Lyckad Paraset sändning

Igår lördag arrangerade vi en utställning på Glasets hus i Limmared i med gamla och nya radiostationer, främst amatörradio och med inriktning på morsetelegrafi. Det var den årliga Retrodagen där vi blivit inbjudan att delta. Vi visade radioapparater från 40 tal fram till idag, där Limmared Radio visade Yaesu FTDX101D och Icom IC-7300.

Mats, SM7BUA till vänster. Vi delade ut ett 20-tal diplom för färdighet i morsetelegrafering.

Utöver några klubbmedlemmar hade vi till hjälp Mats, SM7BUA och Peter, SM7HVQ. Mats lärde besökarna att sända sitt namn på telegrafi och Peter körde CW på de nya stationerna.

På plats fanns även FRO Borås som visade sin sambandsutrustning inklusive sin radiobil med uppmonterad högantenn, telefonförbindelse från bil till utställningslokal med hjälp av fältapa och samtliga moderna trafiksätt via radio med samtliga moderna trafiksätt inklusive DMR och Rakel. Deras blåa radiobil lockade säkert många besökare även till oss.

 

Ett lyckat QSO genomfördes med den lånade Paraset Mark VII Spionradion till Oscar II Fort i Långedrag där vi fick 599+ i rapport. Motstationens call var SG6FO med operatören Bertil, SM6AAL som vi tackar för lånet av denna häftiga radio. Kan bara säga att jag kände historiens vingslag när Bertil hördes och vi fick kontakt, rejält nervös var jag också. Inga som helst störningar från järnvägen eller annat. Tyvärr en del akustiska störningar i lokalen.

Många intresserade besökare vandrade igenom lokalen, säkert hundratals. En del kände igen sig från sin militärtjänst, en och annan hade lärt sig morse för länge sedan.

Janne, SM5SUH har lagt upp en del bilder på sin fotosida: www.jannesresor.se

Vi tackar alla som hjälpte till inklusive alla intresserade besökare!