Lyckad Paraset sändning

Igår lördag arrangerade vi en utställning på Glasets hus i Limmared i med gamla och nya radiostationer, främst amatörradio och med inriktning på morsetelegrafi. Det var den årliga Retrodagen där vi blivit inbjudan att delta. Vi visade radioapparater från 40 tal fram till idag, där Limmared Radio visade Yaesu FTDX101D … Läs mer ···»

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15
SK6LK