Dataskyddsförordningen, GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR, träder i kraft 2018-05-25. Detta innebär nya skärpta regler om hur man får lagra personuppgifter. Borås Radioamatörer har sett över sitt register och den förändring som gjorts är att vi känt oss tvungna att ta bort födelsedata för våra medlemmar. Detta … Läs mer ···»

Årsmöte 2017

Borås Radioamatörers Årsmöte 2017 Medlemmarna i Borås Radioamatörer kallas härmed till årsmöte 2017. Plats: Gamla soldathemmet vid I15 (Nykterhetsgården Lönnen). Datum: Lördagen den 18 mars kl 15.00 Vi startar kl 15.00 med gemytlig samvaro (mingel) Årsmötesförhandling startar kl 16.00 Separat kallelse till medlemmar har gått ut med e-post till de … Läs mer ···»

Årsmötet     1 kommentar

Årsmötet 2015 är avklarat och det blev en del ändringar i styrelsen: Ordförande SM6CYX Gunnar Toresson Nyval Vice ordförande SA6BPC Christian Mohr Nyval Kassör SM6EAT Roland Johansson Nyval Sekreterare SM6EPS Lars Carlsson Omval Klubbmästare SA6BWX Samuel Bjersvall Omval Suppleant SA6BXE Linus Evertsson Omval Suppleant SM6KYP Sven-Erik Öhwall Nyval Revisorer: SM6ESI, … Läs mer ···»

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15
SK6LK