Dataskyddsförordningen, GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR, träder i kraft 2018-05-25. Detta innebär nya skärpta regler om hur man får lagra personuppgifter.

Borås Radioamatörer har sett över sitt register och den förändring som gjorts är att vi känt oss tvungna att ta bort födelsedata för våra medlemmar. Detta innebär bl.a. att vi nu ej kan fira medlemmars födelsedagar på vår hemsida.

Fortsätt läsa Dataskyddsförordningen, GDPR

Årsmöte 2017

Borås Radioamatörers Årsmöte 2017

Medlemmarna i Borås Radioamatörer kallas härmed till årsmöte 2017.

Plats: Gamla soldathemmet vid I15 (Nykterhetsgården Lönnen).
Datum: Lördagen den 18 mars kl 15.00

Vi startar kl 15.00 med gemytlig samvaro (mingel)

Årsmötesförhandling startar kl 16.00

Separat kallelse till medlemmar har gått ut med e-post till de som har det, till övriga med pappersposten. OBS! Glöm inte betala medlemsavgiften i tid!

Årsmötet

Årsmötet 2015 är avklarat och det blev en del ändringar i styrelsen:

Ordförande SM6CYX Gunnar Toresson Nyval
Vice ordförande SA6BPC Christian Mohr Nyval
Kassör SM6EAT Roland Johansson Nyval
Sekreterare SM6EPS Lars Carlsson Omval
Klubbmästare SA6BWX Samuel Bjersvall Omval
Suppleant SA6BXE Linus Evertsson Omval
Suppleant SM6KYP Sven-Erik Öhwall Nyval

Revisorer: SM6ESI, Björn (omval), SM6MLI, Hans (Nyval), SM6XQW Peter (Omval)
Valberedning: SM6XMK Olof (Sammankallande), SA6NTM Jens (Nyval), SM6FNP (Nyval)

Tack till Valberedningen, som i år hade ett besvärligt uppdrag att möblera om och fixa till förslag till ny styrelse!

klubbaStyrelsen tackar Avgående Kassören Eva för ett utmärkt arbete både som tidigare Revisor, Klubbmästare och nu senast som avgående Kassör. Ett tack också till avgående Valberedning SM6MLI Hans för många år på posten och till avgående Christer SM6WXB för revisorsarbetet.

Styrelsen tackar också medlemmarna för förtroendet!