Dataskyddsförordningen, GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR, träder i kraft 2018-05-25. Detta innebär nya skärpta regler om hur man får lagra personuppgifter.

Borås Radioamatörer har sett över sitt register och den förändring som gjorts är att vi känt oss tvungna att ta bort födelsedata för våra medlemmar. Detta innebär bl.a. att vi nu ej kan fira medlemmars födelsedagar på vår hemsida.

De uppgifter som lagrar om dig är Anropssignal, Namn, Adress, e-post och telefonnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att du ska kunna vara medlem hos oss. Den nya lagen innebär också att du som privatperson har rätt att begära borttagning av alla dina uppgifter hos oss.

Vårt medlemsregister är endast åtkomlig för medlemmar och visas ej offentligt.

Du som medlem behöver inte göra något om du godkänner ovanstående. Om du trots allt vill ta bort dina uppgifter hos oss så har du två alternativ:

  1. Radera dina uppgifter helt. Du blir då automatiskt struken som medlem.
  2. Begära att någon eller alla av ovanstående uppgifter ej visas för andra medlemmar.

Utöver detta så kan du om du hittar bilder på dig själv på denna webbsida som du vill att vi ska ta bort så är vi skyldiga att ta bort dem om du ber oss.

Begäran om ändring meddelas till Roland, SM6EAT på e-post