Krisberedskap 1 oktober

Lördagen den 1 oktober mellan kl. 10-15 kommer FRO tillsammans andra frivilligorganisationer, myndigheter och Borås stad att vara på stora torget och visa upp sina verksamheter.
Frekvenser som används under lördagen (förutom FRO:s) är
3.760 MHz +- QRM och 7.140 MHz +- QRM.
Eventuellt kommer också vår repeater aktiveras.
Hoppas vi kan höras på lördag!
Gunnar SM6CYX

Lyckad Paraset sändning

Igår lördag arrangerade vi en utställning på Glasets hus i Limmared i med gamla och nya radiostationer, främst amatörradio och med inriktning på morsetelegrafi. Det var den årliga Retrodagen där vi blivit inbjudan att delta. Vi visade radioapparater från 40 tal fram till idag, där Limmared Radio visade Yaesu FTDX101D och Icom IC-7300.

Mats, SM7BUA till vänster. Vi delade ut ett 20-tal diplom för färdighet i morsetelegrafering.

Utöver några klubbmedlemmar hade vi till hjälp Mats, SM7BUA och Peter, SM7HVQ. Mats lärde besökarna att sända sitt namn på telegrafi och Peter körde CW på de nya stationerna.

På plats fanns även FRO Borås som visade sin sambandsutrustning inklusive sin radiobil med uppmonterad högantenn, telefonförbindelse från bil till utställningslokal med hjälp av fältapa och samtliga moderna trafiksätt via radio med samtliga moderna trafiksätt inklusive DMR och Rakel. Deras blåa radiobil lockade säkert många besökare även till oss.

 

Ett lyckat QSO genomfördes med den lånade Paraset Mark VII Spionradion till Oscar II Fort i Långedrag där vi fick 599+ i rapport. Motstationens call var SG6FO med operatören Bertil, SM6AAL som vi tackar för lånet av denna häftiga radio. Kan bara säga att jag kände historiens vingslag när Bertil hördes och vi fick kontakt, rejält nervös var jag också. Inga som helst störningar från järnvägen eller annat. Tyvärr en del akustiska störningar i lokalen.

Många intresserade besökare vandrade igenom lokalen, säkert hundratals. En del kände igen sig från sin militärtjänst, en och annan hade lärt sig morse för länge sedan.

Janne, SM5SUH har lagt upp en del bilder på sin fotosida: www.jannesresor.se

Vi tackar alla som hjälpte till inklusive alla intresserade besökare!