His Majesty The King of Spain CW Contest 2019

Två av våra medlemmar har deltagit i ovan nämnda contest och SM6CUK, Lars-Göran hamnade på plats nr 13 i klassen Single Operator multiband Low power DX (SINGLE-OP ALL LOW DX) med 76 104 poäng. Detta resulterade också i First place [SM] för denna klass.

Exakt 100 rader längre ner i samma klass hittar vi SM6NT, Lars som hamnade på plats 113 med 12 338 poäng.

Alexandersondagen 2018

VVV VVV DE SAQ – CQ DE SAQ.

Ett bidrag till hemsidan från Dag, SM6FNP. Tack!

Idag var vårt världsarv Grimeton Radio igång. Jag var, efter nästan tio år som medlem i Alexanders Vänner, äntligen där för att se maskineriet igång. Det var många där, däribland radioamatörer från många håll både SM, DL m.f.l .
Efter en noggrann igångkörningsprocedur kunde testsändning inledas, vvv vvv de saq, i några minuter innan den egentliga sändningen skedde.
Cq de SAG följt av en kort berättelse om stationen. Den sköttes med bravur, van hand, av Lars SM6NM. (Nästa gång ska jag ha igång mottagning hemma för att höra igen SAQ sända).

Det är en imponerande anläggning från 1924 som fortfarande fungerar.
Konstruktören var den svenske Ernst F W Alexanderson. Han utvandrade till USA. De 17,2 kHz genereras av en generator driven av en noggrant varvtalsreglerad motor för att reducera frekvensändring vid nedtryckt nyckel. SAQ är värd ett besök, i synnerhet om du prickar in sändarstart.
Första gången jag tog emot meddelande från Grimetonsändaren var 1976, dock med en helt annan anropssignal än SAQ och krypterat meddelande…. (man kan anta att Dag vid detta tillfälle tog sig vatten över huvudet… //EAT)
Grimeton var viktig under andra världskriget för internationell trafik.

Den intresserade kan läsa mer på http://alexander.n.se/ och http://grimeton.org/.

73 de sm6fnp

DF4XG/SA6DXG körde SAC från Vegby

Några av oss träffade Wolfgang – DF4XG med svensk signal SA6DXG i Limmared i somras när Limmared Radio hade öppet hus. Nu har han varit tillbaks i sommarstugan i Vegby och kört Scandinavian Activity Contest CW. Trots dåliga conds så fick Wolfgang ett bra resultat. Vi får tacka honom för att han hjälpt till med att höja Sveriges poäng i “Finnkampen”. Resultatet kan avläsas på en av bilderna.

Wolfgang kör med en IC-746, loggprogram UCX-log. Antennerna var en Folding-antenna från www.foldingantennas.com för 20 – 10m samt en FD-4 för 40 – 80m. Båda antennerna syns på sommarstugebilden.