QSL-kort sorteras

Så är äntligen sorteringen av QSL igång igen. I högen så har hittills hittats ett häftigt kort i dragspelsformat från ”2015 Russian Arctic Cost Expedition”, RI0POL. Kortet är en verifikation på 28 st qso med expeditionen och mottagare är SM6CUK.

Ett fåtal kort har hittats till SF400B, dessa kan beskådas här: https://www.sf400b.se/qsl-gallery.php