Nödsamband från Nepal

2015-05-02 Nödtrafiken avslutad tillsvidare. Satish 9N1AA meddelar att ingen mer radiohjälp behövs just nu. Trafiken kommer att återupptas vid behov.

2015-04-30 Nödfrekvensen är nu ändrad från 14.205 KHz till 14.300 KHz med qsy-frekvens 14.215 KHz. Tyvärr är nu 14.300 tidvis belastad av digitala QRM.

2015-04-26 Just nu pågår nödtrafik på frekvensen 14.205 MHz USB med anledning av jordbävningen i Nepal. 9N1AA har nyligen gått qrt p.g.a. ytterligare skalv. Ansvariga vill ha ren frekvens +-5 KHz. Radioamatörer från Indien på väg till Katmandu med radio och antenner.