Silent key

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att ännu en kamrat och medlem Olof Jonasson, SM6AYG har lämnat oss. Olof blev 88 år. Hans fru, Britta också hon radiamatör med callet SM6DYG gick bort 2015. Våra tankar går till hans dotter Anette samt övrig släkt och vänner. Familjesidan: https://www.familjesidan.se/cases/d56e7141-f971-46d2-b7d9-4c9c078ffa0b/funeral-notices

Hemliga resan

Glöm inte hemliga resan på onsdag. Gunnar, SM6CYX hälsar att vi kommer att hålla till under tak så ni behöver inte vara oroliga för dåligt väder! Kl 18.00 på 145.775 MHz

Hemliga resan

Denna gång hamnade vi strax norr om Rångedala vid en sjö som heter Marsjön. På plats bjöds som vanligt på grillning. Ett tack till Gunnar, SM6CYX med medhjälpare för arrangemanget! Vem kom först? Jo det gjorde SM6EAT med kartläsare Ronny, SM6YCL och Daniel från Nissafors.

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15
SK6LK