Repeatern tillfälligt QRT

sm6dhd_2013Börje, SM6DHD meddelar att vår repeater SK6LK/R – 145.775 Mhz är stängd för modifiering och kommer inte igång igen förrän någon gång i morgon (tisdag). Föreslås att använda 145.500 som anropsfrekvens tills att repeatern är i gång igen.