PRESSMEDDELANDE

Pressmeddelande
10 december 2004

 

PTS presenterar beräkningar som gör att operatörer får bättre möjlighet att investera på fasta telemarknaden

 

Post- och telestyrelsen, PTS, har idag uppdaterat beräkningarna av de kostnader som styr de priser Telia Sonera kan ta ut av konkurrerande operatörer i fasta telenätet. Det handlar om när dessa operatörer vill förmedla sina samtal via eller till Telia Soneras nät, samt hyra kapacitet för att själva erbjuda bredband eller fast telefoni. Beräkningarna visar att Telia Sonera bör sänka sina avgifter med cirka 15-20 procent i genomsnitt jämfört med idag, när konkurrerande operatörer skickar samtal vidare till Telia Soneras nät. När konkurrerande operatörer vill hyra kapacitet för att erbjuda fast telefoni eller bredband kan Telia Sonera höja priserna något. Förändringen till de nya nivåerna sker stegvis under en övergångsperiod.

 

PTS har uppdaterat beräkningarna av kostnadsorienterade priser för LLUB, Local Loop Unbundling, och samtrafik i det fasta telenätet. Med LLUB hyr en konkurrerande operatör hela eller delar av frekvensutrymmet för telefoni eller bredband. När delar av frekvensutrymmet hyrs, s.k. delad ledning, används den övre delen av frekvensutrymmet för datatrafik och den nedre för telefoni. Efter remiss av förslag till aktörer på den svenska marknaden, fastställer PTS principen för delad ledning. Principen för med sig att skillnaden mellan hel och delad ledning inte blir för stor, eftersom det skulle minska möjligheterna för andra operatörer att investera i egna nät. Konkurrensen och konsumenterna gynnas på lång sikt av att det finns fler oberoende aktörer på marknaden. För LLUB innebär det en höjning med sju kronor per anslutning och månad, och för delad ledning en höjning med sex kronor per anslutning och månad.

 

Telia Sonera äger accessnätet, “den sista biten” av telenätet som når in i huset hos abonnenterna. För många konsumenter är detta det enda nät för tele- och bredbandstjänster som är tillgängligt, och det är viktigt att fler operatörer kan använda accessnätet och erbjuda konsumenter tjänster.

 

PTS har tidigare fattat beslut om vilka regler som ska gälla när andra operatörer vill erbjuda ADSL eller varianter av DSL via Telia Soneras nät. På marknaden för LLUB har Telia Sonera som dominerande operatör ålagts skyldigheten att ha kostnadsorienterade priser gentemot andra operatörer. Kostnadsorienterade priser hindrar dominerande operatörer från att ta ut överpriser av andra operatörer. Kostnadsorienterade priser beräknas med hjälp av en modell som rekommenderas av EU-kommissionen och som PTS har utvecklat tillsammans med operatörerna i Sverige. PTS kommer i sin tillsyn undersöka att Telia Sonera håller kostnadsorienterade priser för samtrafik och LLUB.

 

Det reviderade beräkningsresultatet finns på PTS webbplats: www.pts.se För vidare information: Viveca Norman, chef för marknadsfrågor: 0708-11 40 45.

 

PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.