Packetrapport

SM6XMK Olof, SM6CYX Gunnar och er reporter har försökt få igång paketradiosajten. Vid detta tillfälle kunde vi konstatera att det arbete som hantverkare utfört med att flytta antenner var alldeles utomordentligt väl utfört. De farhågor vi haft om att antennerna var nertagna med vinkelslip kom på skam. Antennerna är väl monterade och kablage oskadat.

Som tidigare rapporterats så är allt på plats på paketradiosajten, men den fungerar inte. Efter att ha testat med andra datorer och packetmodem så kan vi nu relativt säkert säga att det är seriekablarna mellan dator och modem som är problemkällan. Vad som orskar att seriekommunikationen inte fungerar med vissa kablar och datorer har vi inget svar på just nu. Vår ambition är att snarast ersätta/modifiera seriekablarna för att få igång trafiken igen.

Tråkigt nog så är vi fortfarande otursförföljda… I samband med ovan nämnda arbete så brann en av våra 70-centimeters transcievrar upp, och detta utan någon påtaglig yttre påverkan. Något måste dock ha gjort att stationen brann. Vi får försöka laga denna station alternativt ersätta denna med en bättre begagnad.