HOTA 2010

Aktivitetsvecka för att köra största möjliga antal QSO med stationer som använder Heathkit-utrustning samt QSO med andra stationer.

HOTA inleds lördagen den 5 februari 2011 kl 06.00 UTC och avslutas söndagen den 13 februari 2011 kl 18.00 UTC. Alla gällande frekvensband 2-160 meter får användas.

[Läs mer / regler] eller [www.heathkit.se]