DX-cluster SK6LK-6

Jag har under våren bytt ut programvaran i vårt DX-cluster eftersom den var föråldrad och ej fungerade tillfredställande. Vi som använder clustret av och till är SM6CNN, SM6ADE, SM6NT, SM6YEC och SM6EAT. För att få lite fler användare har jag gjort en ”hemsida” med lite ”komigång-hjälp” för nybörjare. Där finns också den kompletta användarmanualen.

Klicka här: [SK6LK-6 DX-cluster]

73s Roland SM6EAT