Diplom från Morokulien

Ett diplom från Morkulien kanske kan vara trevligt att få? SK6SJ är på plats i Morokulien från den 17-22 oktober och hjälper dig med kontakterna. Diplomets reger är enligt följande

  • 4 kontakter med Morokulien
  • 2 kontakter med LG5LG
  • 2 kontakter med SJ9WL
  • Kontakterna måste ske på olika band och olika dagar. Skicka din logg till SM5DJZ Jan Hallenberg. Diplomet kostar 50:- + porto.