Årsmöte 2007

Vi träffas på Sandells konditori i på Stationsvägen 3 i Dalsjöfors. Kl. 15 börjar vi med utställarna och mötesförhandlingarna drar igång ca kl. 16.
Preliminär dagordning:
1 Mötet öppnas.
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet.
4 Val av justeringsmän att tillsammans med ordföranden justera mötesprotokollet samt under mötet tjänstgöra som rösträknare.
5 Rösträknarna enligt punkt 4 upprättar och tillkännager röstlängd över närvaro.
6 Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst.
7 Frågan om dagordningens godkännande.
8 Framläggande av styrelse- och kassaberättelse.
9 Framläggande av revisionsberättelse.
10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna arbetsåret.
11 Val av styrelse för det kommande arbetsåret:
a) Val av ordförande;
b) Val av vice ordförande;
c) Val av sekreterare;
d) Val av klubbmästare;
e) Val av kassör;
f) Val av förste och andre suppleant.
12 Val av två revisorer och en suppleant.
13 Val av valberedning inför nästa års val av styrelse och revisorer bestående av tre personer varav en skall vara sammankallande.
14 Behandling av budget samt fastställande av medlemsavgiften för året efter under vilket detta årsmöte hålls.
15 Behandling av styrelseförslag.
16 Behandling av inkomna motioner
17 Övriga frågor.
18 Mötet avslutas.
Vid klubbens årsmöte får endast ärenden avgöras som varit angivna i kallelsen eller som står i omedelbart samband med sådana ärenden.
Välkomna!
Styrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.