Kanske ett forum?

För att öka aktiviteten på denna sida så har steg tagits för att implementera ett så kallat forum. Ett forum är som en slags gästbok men skillnaden är att man inom ett forum diskuterar specifika ämnen. Exempelvis kunde man ha ett forum med diskussion gällande antenner, ett annat kunde innehålla CW-kravets vara eller inte vara. Fördelen är att vem som helst kan lägga upp ett forum – med andra ord, även du. För att få detta på plats måste servern på www.qsl.net installeras med stöd för PHP och mySQL. Er reporter har ställt frågan till Al på www.qsl.net huruvida detta går att genomföra. Er reporter har vidare erbjudit Al att hjälpa till med installationen. Vi får se vad den gode Al säger…

Ny layout på gästboken

Som du ser i menyn har ”Gästbok” flyttats. Detta för att en förändring av layouten gjorts. Du kan nu läsa och skriva meddelanden i gästboken på samma sida. Pröva gärna att skriva en hälsning – uppskattas av oss alla.