Stugröjning

Stugstädningen detta år samlade en stor mängd medlemmar. Alla arbetade duktigt trots den stora mängden knott som gjorde allt för att äta upp oss under kvällen.

Mera foton finns under ”Bilder” i menyn.

Dundertabbe

Under mina experiment med websidan råkade en del av nyhetsdatabasen bli skadad och tre månader försvann. Detta är nu återställt, endast det tre sista posterna saknas och jag är lessen för detta. Skall vara lite försiktigare i fortsättningen.
73 de Roland

Om websidan

Vi tackar Lasse -WZI för det jättejobb som han lagt ner för att få en websida som vi medlemmar kan sköta själva. Det är egentligen inte mycket som behöver göras.

Sen jag tog över ansvaret för websidan har jag jobbat för att underlätta för de medarbetare som har inloggning och skriver i nyhetsspalten.

Det är nu lättare att infoga en bild ihop med din nyhetstext och också mycket lättare att lägga in en weblänk. Jag har dessutom ordnat så att författarnas epostadress inte kan spammas.

En annan nyhet är en utskriftsknapp längst upp till höger i nyhetsrutan. Endast nyhetsrutan skriv ut.

Vill du bli webredaktör?
Du får inloggning så att du kan skriva i nyhetsspalten. Det enda verktyg du behöver är en webläsare. Hör av dig till mig så fixar jag det. Du måste givetvis vara medlem i klubben 😉

Hör gärna av er synpunkter och förslag på förbättringar!

73 de Roland – SM6EAT ( webmasten)

DX Clustret

Så var då clustret igång igen på 144.825 Mhz. Enda skillnaden mot tidigare är att man nu anropar SM6HOC-6 istället för SK6LK-6. Länken i Häglared används men reläar nu till Hökerum istället för Aplared. SK6LK-6 är fortarande i drift, men endast via internet/telnet. Se vidare på http://cluster.sk6lk.se

DX Clustret

Vi arbetar nu på en lösning där Lars, SM6HOC skall försöka att sköta länken mot Häglared. Parallellt med detta har Lars satt upp ett cluster i Torsbo och det kommer kanske på sikt att bli en användarfrekvens där också. Noden i Torsbo heter SM6HOC-2, du kan redan nu koppla upp dig via telnet på sm6hoc2.dyndns.org 7300