Göteborg övriga
Dessa call från Göteborgstrakten som vi tidigare ej kunnat leverera kan numera hämta sina kort hos SM6JOC (Tel: 031-550970 / 0707-153530 Epost: sm6joc[snabela]ssa.se") För att se om du har några kort liggande kan du titta här: http://radioaktiv.se/qsl.php

Lista med radioamatörer med markeringen Okänd qslmottagare: