Göken

Som ni kanske vet så har det förekommit “störningar” på vår 2m repeater. En del av dessa har varit tydligt avsiktliga. Störningarna har av och till ändrat karaktär. Just nu så ser de ut och låter så här (Att mäta är att veta, hi): Tryck på Play! Jag lägger upp … Läs mer ···»

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15
SK6LK