Silent key

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att ännu en  vän och medlem, Ronny Johansson – SM6CRX har lämnat oss. Våra tankar går till Barn & Syskon. Annons fanns att se i lördagens Borås Tidning. Vila i frid Ronny!

Silent key 4 kommentarer

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vår vän och medlem, Bengt Filipsson – SM6VQF har lämnat oss. Bengt blev 91 år och 4 månader. Våra tankar går till hans fru Anna-Lisa samt övrig släkt och vänner. Vila i frid Bengt! Ett sista  73 från oss alla! Klicka på … Läs mer ···»

Silent key 3 kommentarer

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vår käre vän och äldsta medlem, Sture Nordgren – SM6AZB har lämnat oss. Sture blev 92 år och 8 månader. Sture har under åren varit mentor för många av de äldre radioamatörerna i klubben och var en mycket duktig tekniker samt telegrafist. … Läs mer ···»

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15
SK6LK