Dataskyddsförordningen, GDPR

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679), förkortat GDPR, träder i kraft 2018-05-25. Detta innebär nya skärpta regler om hur man får lagra personuppgifter. Borås Radioamatörer har sett över sitt register och den förändring som gjorts är att vi känt oss tvungna att ta bort födelsedata för våra medlemmar. Detta … Läs mer ···»

Silent key

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att ännu en  vän och medlem, Ronny Johansson – SM6CRX har lämnat oss. Våra tankar går till Barn & Syskon. Annons fanns att se i lördagens Borås Tidning. Vila i frid Ronny!

Silent key 4 kommentarer

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vår vän och medlem, Bengt Filipsson – SM6VQF har lämnat oss. Bengt blev 91 år och 4 månader. Våra tankar går till hans fru Anna-Lisa samt övrig släkt och vänner. Vila i frid Bengt! Ett sista  73 från oss alla! Klicka på … Läs mer ···»

Årsmöte 2017

Borås Radioamatörers Årsmöte 2017 Medlemmarna i Borås Radioamatörer kallas härmed till årsmöte 2017. Plats: Gamla soldathemmet vid I15 (Nykterhetsgården Lönnen). Datum: Lördagen den 18 mars kl 15.00 Vi startar kl 15.00 med gemytlig samvaro (mingel) Årsmötesförhandling startar kl 16.00 Separat kallelse till medlemmar har gått ut med e-post till de … Läs mer ···»

Utflykt Aeroseum 5/5

Den 5/5 var Borås Radioamatörer på besök på Aeroseum. Aeroseum är ett militärhistoriskt flygmuseum belägen i F9:s berghangar på 22 000m2 byggd under 1950-talet Sten SM6DQO gav oss en egen guidad visning av anläggningen, där vi bland annat fick se ett stort antal militära flygmaskiner samt kommandocentral rummet. Tack Sten … Läs mer ···»

Silent key 3 kommentarer

Vi har den smärtsamma plikten att meddela att vår käre vän och äldsta medlem, Sture Nordgren – SM6AZB har lämnat oss. Sture blev 92 år och 8 månader. Sture har under åren varit mentor för många av de äldre radioamatörerna i klubben och var en mycket duktig tekniker samt telegrafist. … Läs mer ···»

WordPress theme: SK6LK Kippis 1.15